Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Do współpracy mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości, które zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!


Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
1) Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
2) Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
3) Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?
Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą  - 15,00 zł.

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosekw gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Wniosek dostępny w zakładce "pobieralnia druków"

Wykaz partnerów dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie empatia.mpips.gov.pl

Więcej informacji na stronie rodzina.gov.pl oraz www.gov.pl

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:28:13 | Data modyfikacji: 2024-03-27 10:20:20.
Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:28:13
Data modyfikacji: 2024-03-27 10:20:20
Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok