INFORMACJA

Dzień 2 maj 2023 roku (tj. wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach będzie nieczynny.

W dniu 6 maja 2023 r. Ośrodek Pmocy Społecznej w Lyskach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 OPS.0154.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2023-04-18 09:01:15 | Data modyfikacji: 2023-04-18 09:02:16.

Nabór na stanowisko księgowa/księgowy

 Nabór na stanowisko księgowa.doc

Opublikowane przez: Ewa Goik | Data wprowadzenia: 2023-02-27 11:32:27 | Data modyfikacji: 2023-02-27 11:50:20.
 zaproszenie do składania ofert - schronisko z usługami opiekuńczymi.docx

Opublikowane przez: Ewa Goik | Data wprowadzenia: 2022-12-06 08:29:53.
 zaproszenie do składania ofert - schronisko dla bezdomnych.docx

Opublikowane przez: Ewa Goik | Data wprowadzenia: 2022-12-06 08:15:55 | Data modyfikacji: 2022-12-06 08:29:02.

 


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach zaprasza do składania ofert


     na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób - mieszkańców Gminy Lyski


 

 zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.docx

Opublikowane przez: Ewa Goik | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:30:18 | Data modyfikacji: 2022-12-05 09:33:51.

INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, iż do dnia dzisiejszego gminom nie przekazano dotacji na wypłaty dodatku węglowego.


W związku z powyższym nie ma obecnie możliwości, aby Gmina Lyski wypłaciła wnioski w ustawowym terminie.


Jednocześnie informujemy, iż trwają prace legislacyjne zmieniające ustawę o dodatku węglowym. Znowelizowany zostanie również przepis, który wprowadza możliwość wypłacania dodatku w terminie do 60 dni od prawidłowego złożenia wniosku.


Wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów oraz po otrzymaniu dotacji na ten cel.


 

 

Opublikowane przez: Patrycja Halama | Data wprowadzenia: 2022-09-16 14:26:41.

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją wojenną.


Konsultacje możliwe są w każdą środę po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel: 660180855 albo 324300375).


Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach (ul. Sikorskiego 2, Lyski) od godziny 12.00.


Możliwe jest, także skorzystanie z porad psychologicznych oraz lekarskich dla obywateli Ukrainy organizowanych przez Stowarzyszenie „17-stka” - tel: 791490896 albo 519102066.

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:44:11 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:03:16.

OGŁOSZENIE

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Lyski mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach, w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch, równych ratach, tj. Do 31 marca i do 2 grudnia br. Osoby, ktore nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będa mogły ubiegać sie o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
www.gov.pl

Wzór wniosku do pobrania:
www.gov.pl

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:06:06 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:13:18.

 INFORMACJA


Dzień 7 stycznia 2022 roku (tj. piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach będzie nieczynny.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach


Władysław Szwed


 

 ZARZADZENIE NR OPS-KR.0154.8.2021.pdf

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2021-12-03 09:21:19 | Data modyfikacji: 2021-12-03 09:26:27.

Zarządzenie Wójta Gminy Lyski w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 W.0050.109.2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Pieńkosz | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:12:13 | Data modyfikacji: 2021-06-21 13:15:42.

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach mając na uwadze konieczność podjęcia działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, interesantów prosi w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:


Dział Pracy Socjalnej: tel. 324300375,   660180855


Dział Świadczeń Rodzinnych; tel. 324230570,   660180855


e-mail: ops@lyski.pl 


 

 

Opublikowane przez: Ewa Goik | Data wprowadzenia: 2020-03-16 11:26:41 | Data modyfikacji: 2020-03-16 11:31:25.

OGŁOSZENIE


Dzień 24 grudnia (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach. W związku z powyższym ustala się dodatkowy dzień pracy przypadający w sobotę 14 grudnia w godzinach 7:00-15:00.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach


Władysław Szwed

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2019-11-08 11:15:59 | Data modyfikacji: 2019-11-08 11:24:25.

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021

  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej:

  1. empatia - empatia.mpips.gov.pl

  2. ePUAP - pz.gov.pl

  3. za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski (I piętro) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach.

 

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2019-06-13 13:17:52 | Data modyfikacji: 2019-06-13 13:25:24.

INFORMACJA

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH W DNIU 2 MAJA 2019R.

(TJ. CZWARTEK) BĘDZIE NIECZYNNY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM USTALA SIĘ DZIEŃ 25 MAJA 2019 R.
(TJ. SOBOTA) DNIEM PRACUJĄCYM.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH W TYM DNIU
BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00.

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:02:33 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:03:45.

OGŁOSZENIE


Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek dzieci w chwili składania wniosku.


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.


Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach - Dział Świadczeń Rodzinnych lub elektronicznie za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl.


 

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:45:47 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:46:19.

INFORMACJA


Informuję iż, w dniu 24.12.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach będzie nieczynny.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Władysław Szwed


 

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:41:51 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:42:50.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach informuje,

iż od 1 sierpnia 2018 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 dla ucznia).

Dni oraz godziny przyjmowania wniosków: (w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2018 r.):
poniedziałek - od 8.00 do 16.00
wtorek – od 7.00 do 15.00
środa - od 7.00 do 15.00
czwartek - od 7.00 do 15.00

Od miesiąca lipca 2018 r. powyższe wnioski można składać drogą elektroniczną.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2018-06-18 10:46:33 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:11:42.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach informuje, że od dnia 01.01.2018 r. istnieje możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – kartę elektroniczną. O kartę taką mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające już tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz osoby które posiadają uprawnienia do Karty Dużej Rodziny, a do tej pory nie złożyły wniosku o jej przyznanie.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Aby skorzystać z elektronicznej Karty Dużej Rodziny należy:
1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia - www.empatia.mpips.gov.pl, podając dane osób, dla których wnioskuję o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store albo Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,

3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,

4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowanie o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2018-02-16 08:46:10 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:58:22.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
Od dnia 1 sierpnia 2017 roku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można pobierać i składać nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach, ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski (I piętro).
Wnioski można składać  w formie elektronicznej za pośrednictwem portali:
 - emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl/
 - ePUAP - https://pz.gov.pl/pz/index
 - za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Więcej informacji:
Świadczenie wychowawcze
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:48:25 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:39:47.

OGŁOSZENIE

Informuję, iż od dnia 17.07.2017 r. siedziba
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach Dział Świadczeń Rodzinnych
(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze – „500 +”
oraz karta dużej rodziny) znajduje się przy
ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski (I piętro).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Władysław Szwed

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:20:51 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:39:22.
OGŁOSZENIE
 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:13:50 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:12.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach informuje,

że zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnychoraz wysokości zasiłku dla opiekuna(DzU z dnia 27 sierpnia 2015 r. poz.1238)

od nowego okresu zasiłkowego to jest od 1 listopada 2016 r.
będą obowiązywały
nowe kwoty świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł
2. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł
3. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł, maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 95,00 zł
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 90,00 zł, natomiast na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113,00 zł, natomiast w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69,00 zł

Wysokości pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) oraz kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne nie ulegają zmianie.

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:15:29 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:26.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach informuje,
że od dnia 1września 2016 r.
można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
na okres zasiłkowy2016/2017.


- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada br.
- złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za listopad br. do dnia 31 grudnia br.

Podstawowe dokumenty:

1. Wniosek i załączniki
2. Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
3. Przy składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy zarówno na fundusz alimentacyjny jak i na świadczenia rodzinne prosimy o zabierane ze sobą PIT/UZ za 2014 r.
Kwota przysługującego odliczenia wykazana w PIT/UZ za 2014 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2015 r. należy wykazać ją w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2015 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz dostarczyć PIT /UZ za 2014 r. – do wglądu
4. W przypadku utraty dochodu z 2015 r.
- dokument potwierdzający utratę dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia, umowy o pracę, umowy-zlec)
5. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany ( np. umowę o pracę, umowy zlecenie)
- zaświadczenie potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2016)

UWAGA! W przypadku kontynuacji ubiegania się o świadczenia nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu OPS np., orzeczeń o niepełnosprawności o ile nie utraciły ważności, wyroków sądowych o ile są aktualne.

Więcej informacji

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:12:49 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:40.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach informuje,
że od
dnia 1 sierpnia 2016 r.
można składać wnioski o przyznanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na rok 2016/2017.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy,
trwający 12 miesięcy od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Wniosek

Więcej informacji

Podstawowe dokumenty

 

Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok | Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:31:09 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:56.
Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:31:09
Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:56
Opublikowane przez: Agata Wyczyszczok