Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Opublikowane przez: Beata Grzenia | Data wprowadzenia: 2022-02-21 12:24:34.
Odbiór, transport i zagospodarowanie
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z
Oczyszczalni Ścieków w Suminie na 2023 rok

Numer postępowania: OŚ.3320.1.22

Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia - wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - wyniki badań osadu ściekowego

Informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Beata Grzenia | Data wprowadzenia: 2022-11-29 12:06:12 | Data modyfikacji: 2022-11-29 12:17:57.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Opublikowane przez: Beata Grzenia | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:09:46.
Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:09:46
Opublikowane przez: Beata Grzenia