jo.lyski.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Lyski www.lyski.pl
Oczyszczalnia Ścieków w Suminie strona główna 

Oczyszczalnią zarządza Kierownik Oczyszczalni, zatrudniony przez Wójta Gminy Lyski na podstawie umowy o pracę.

Kierownik Oczyszczalni działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego statutu, podejmuje samodzielnie decyzje z zachowaniem kompetencji innych organów i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności, a także za ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Do jego zadań należy:
1) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Oczyszczalni;
2) wykonanie zadań powierzonych przez organ prowadzący;
3) wykonywanie funkcji służbowego zwierzchnika wobec wszystkich pracowników Oczyszczalni;
4) reprezentowanie Oczyszczalni na zewnątrz.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bętkowska | Autor: Katarzyna Bętkowska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:45:35.

Zobacz:
 Statut .  Kierownictwo .  Przetargi .  Tryb Działania  .  Regulaminy .  Struktura Organizacyjna  .  Ważne Komunikaty .  Sprawozdania finansowe .  Ogłoszenia o naborze . 
Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:45:35
Autor: Katarzyna Bętkowska
Opublikowane przez: Katarzyna Bętkowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.lyski.bip.gmina.pl