Służby Komunalne Gminy w Lyskach - Sprawozdania Finansowe


 

Zestawienie zmian na funduszu - 2020

Rachunek zysków i strat - 2020

Informacja dodatkowa dla jednostej organizacyjnych Gminy Lyski 2020

Bilans SKG Lyski - 2020

Bilans jednostki budżetowej za 2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Informacja dodatkowa dla jednostek organizacyjnych Gminy Lyski 2019

Informacja dodatkowa dla jednostek organizacyjnych Gminy Lyski 2018

Bilans za 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego 2018

 

Opublikowane przez: Anna Porwoł | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:44:12 | Data modyfikacji: 2021-06-10 09:03:21.

Sprawozdania finansowe za rok 2021.


Wyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa


Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sporządzone na dzień 31-12-2021

Rachunek zysków i strat

 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 1.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2022-05-27 08:48:09 | Data modyfikacji: 2022-06-09 08:17:19.

Sprawozdania finansowe za rok 2022.


 

Bilans za rok 2022

Informacja dodatkowa za 2022 r.

Rachunek zysków i strat

Wyciąg z danych informacja dodatkowa za 2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 r.

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:56:07 | Data modyfikacji: 2023-05-09 13:27:05.

Sprawozdania finansowe za rok 2023

Bilans za rok 2023

Informacja dodatkowa za 2023 r.

Informacja dodatkowa zał. za 2023 r.

RZIS

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r.

 

Opublikowane przez: Anna Porwoł | Data wprowadzenia: 2024-04-03 10:49:02.
Data wprowadzenia: 2024-04-03 10:49:02
Opublikowane przez: Anna Porwoł